ایده
 1. نام و نام خانوادگی :
  ورودی نامعتبر
 2. کد ملی :
  ورودی نامعتبر
 3. تحصیلات :
  ورودی نامعتبر
 4. تاریخ تولد :
  / / ورودی نامعتبر
 5. تلفن ثابت :
  ورودی نامعتبر
 6. تلفن همراه :
  ورودی نامعتبر
 7. شغل :
  ورودی نامعتبر
 8. آدرس پست الکترونیکی :
  ورودی نامعتبر
 9. آدرس :
  ورودی نامعتبر
 10. سوابق علمی و پژوهشی :
  ورودی نامعتبر
 11. عنوان ایده :
  ورودی نامعتبر
 12. وضعیت ایده
  ورودی نامعتبر
 13. توضیحات :
  ورودی نامعتبر
 14. وضعیت ثبت طرح
  ورودی نامعتبر
 15. زمینه تخصصی ایده :
  ورودی نامعتبر
 16. شرح مختصری از ایده :
  ورودی نامعتبر
 17. دامنه کاربرد ایده
  ورودی نامعتبر
 18. نقاط قوت وضعف ایده
  ورودی نامعتبر
 19. نمونه های مشابه
  ورودی نامعتبر
 20. پیش بینی سرمایه مورد نیاز جهت تولید :
  ورودی نامعتبر
 21. تائیدیه ها
  ورودی نامعتبر
 22. توضیحات بیشتر ( اختیاری )
  ورودی نامعتبر
 23. عکس :
  ورودی نامعتبر
 24. ارسال ایده

دفتر مرکزی

 تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج ، پلاک201 

کد پستی : 1399735711   صندوق پستی : 13785،531 

تلفن : 3- 44504750 21 98+  فکس : 44504746 21 98 +ا

Email: [email protected] 

   

 

 

 

شرکت شهاب یار ، دفتر مرکزی خدمات پس از فروش محصولات شهاب خودرو

تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

کدپستی : 1399735711  ،  صندوق پستی :13185،531

تلفن : 44531298 21 98+  فکس : 44536455 21 98+ا 

Email: [email protected]