فرم ارائه پیشنهاد
 1. عنوان پیشنهاد
  ورودی نامعتبر
 2. شرح مشکل / دشواری / مسئله
  ورودی نامعتبر
  (شرح وضعیت موجود)
 3. راهکار پیشنهادی
  ورودی نامعتبر
  ( برنامه اجرائی شامل زمانبندی و هزینه ها )
 4. نتایج مورد انتظار
  ورودی نامعتبر
 5. مشخصات پیشنهاد دهنده
 6. نام و نام خانوادگی :
  ورودی نامعتبر
 7. پست الکترونیک :
  لطفا آدرس ایمیل خود را مشخص کنید.
 8. نام واحد سازمانی :
  ورودی نامعتبر
 9. تلفن
  ورودی نامعتبر
 10. فایل پیوست ارائه پیشنهاد
  ورودی نامعتبر
 11. ارسال ارائه پیشنهاد

دفتر مرکزی

 تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج ، پلاک201 

کد پستی : 1399735711   صندوق پستی : 13785،531 

تلفن : 3- 44504750 21 98+  فکس : 44504746 21 98 +ا

Email: [email protected] 

   

 

 

 

شرکت شهاب یار ، دفتر مرکزی خدمات پس از فروش محصولات شهاب خودرو

تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

کدپستی : 1399735711  ،  صندوق پستی :13185،531

تلفن : 44531298 21 98+  فکس : 44536455 21 98+ا 

Email: [email protected]