آگهــی : تکمیـل پـروژه سالن رنگ

 

شرکت شهاب خودرو(سهامی عام) در نظـر دارد به منظـور تکمیـل پـروژه سالن رنگ، خرید، نصب و راه اندازی دستگاههای سیـسـتـم Mon rail chain conveyor وسیستم Transfer car خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکتهای دارای صلاحیت و سوابق کاری مرتبط، دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل و دریافت اسناد مناقصه به نشانی : تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج بعد از سه راه پارس خودرو، شرکت شهاب خودرو ظرف مدت ده روز پیشنهاد خود را به واحد  بازرگانی شرکت تحویل نمایند.

 

 

روابط عمومی شهاب خودرو

دفتر مرکزی

 تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج ، پلاک201 

کد پستی : 1399735711   صندوق پستی : 13785،531 

تلفن : 3- 44504750 21 98+  فکس : 44504746 21 98 +ا

Email: [email protected] 

   

 

 

 

شرکت شهاب یار ، دفتر مرکزی خدمات پس از فروش محصولات شهاب خودرو

تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

کدپستی : 1399735711  ،  صندوق پستی :13185،531

تلفن : 44531298 21 98+  فکس : 44536455 21 98+ا 

Email: [email protected]