تفاهم نامه

 تفاهم نامه همكاري اجرای طرح نوسازي ناوگان اتوبوس شهري با اسقاط 4000 دستگاه اتوبوس ديزلي فرسوده و جايگزيني آن ها با اتوبوس هاي جديد CNG میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت شهاب خودرو منعقد شد.

 

 

 

این تفاهم نامه عصر روز 16 آبان ماه در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به امضای دکتر علی وکیلی مدیرعامل شرکت بهینه سازی  مصرف سوخت و مهندس رضا زنگنه نژاد مدير عامل شرکت شهاب خودرو رسید.

در راستای اجرای ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن و در اجراي مصوبات شوراي اقتصاد  با هدف ايجاد زمينه همكاري ميان طرفين جهت نوسازی ناوگان اتوبوس شهری با اسقاط 4000 دستگاه اتوبوس ديزلي فرسوده و جايگزيني آن ها با اتوبوس هاي جديد CNG  این تفاهم نامه منعقد شده است.


 
مدت زمان اجرای تفاهم نامه به مدت دو سال می باشد و  جهت اجراي آن «كارگروه اجرايي» متشکل از نمايندگان طرفین تشكيل مي گردد. اين كارگروه وظيفه ایجاد زمینه ها و پيگيري اجراي اهداف، برنامه ها و طرح های پیش بینی شده را برعهده خواهند داشت.

زمينه های همکاری شامل شناسایی، توسعه، اجرا و ساختاربندی طرح های بهينه سازي مصرف انرژی، مورد نیاز در ایران با استفاده از فن آوری ها، محصولات و خدمات جدید ارائه شده توسط طرفین در راستای اجرایی نمودن مصوبات شورای اقتصاد در چارچوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده  که برخی از آنها شامل تولید انواع اتوبوس های شهری 9، 12 و 18 متری با سوخت CNG   می باشد .

 

 
 

 

 


 

 


دفتر مرکزی

 تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج ، پلاک201 

کد پستی : 1399735711   صندوق پستی : 13785،531 

تلفن : 3- 44504750 21 98+  فکس : 44504746 21 98 +ا

Email: [email protected] 

   

 

 

 

شرکت شهاب یار ، دفتر مرکزی خدمات پس از فروش محصولات شهاب خودرو

تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

کدپستی : 1399735711  ،  صندوق پستی :13185،531

تلفن : 44531298 21 98+  فکس : 44536455 21 98+ا 

Email: [email protected]