پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ (1)

دراین مجموعه  پرسش و پاسخ  ها بررسی می شود 

توضیحات لازم وارد شود توضیحات لازم وارد شود توضیحات لازم وارد شود توضیحات لازم وارد شود توضیحات لازم وارد شود…

دفتر مرکزی

 تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج ، پلاک201 

کد پستی : 1399735711   صندوق پستی : 13785،531 

تلفن : 3- 44504750 21 98+  فکس : 44504746 21 98 +ا

Email: [email protected] 

   

 

 

 

شرکت شهاب یار ، دفتر مرکزی خدمات پس از فروش محصولات شهاب خودرو

تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

کدپستی : 1399735711  ،  صندوق پستی :13185،531

تلفن : 44531298 21 98+  فکس : 44536455 21 98+ا 

Email: [email protected]