معرفی شرکت شهاب یار

 

 

شرکت شهاب يار (سهامي خاص) در تاريخ 24/12/82 توسط آستان قدس رضوي و با سرمايه اوليه يک ميليارد ريال تـأسيس و تحت شمــاره 218749 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است.

فعــاليت شـرکت شـهاب يار با توجه به ارائه محصولات متنوع شرکت شهاب خودرو به بازار و نياز به مديريت و پشتيباني خــودروهاي مـزبـور مورد نظر بوده است.

سازمان خدمات پس از فروش شـرکت شـهاب خـودرو پس از تعطيلـي شرکت شهاب يدک که تأمين کننده اصلي قطعات و خــدمـات پس از فروش محصولات شرکت شهاب خودرو بوده و در پي خدمات ضعيف شرکت گستـرش خدمات فني ايجــاد گـرديـد که  با تـوجه به ورود محصولات جديد شرکت شهاب خودرو به بازار (با لوگوي رنو فرانسه) و همچنين رقـابت ســاير خودرو سازان در بخش خدمات پس از فروش و الزامات وزارت صنايع در خصوص گسترش مجموعــه هاي خـدمات پس از فـروش ســازنــدگــان خودرو, موجب گرديد تا جهت حضور در بازار و رقابت با ساير توليدکننــدگان خودرو، شـرکت  منــاسبي با مـوضوع فعاليت ارائه خدمات پس از فروش توليدات شرکت شهاب خودرو تأسيس گـــردد.

 

فعاليت شرکت به موجب اساسنامه عبارتست از :

 

ارائه خدمات پس از فروش محصولات شرکت شهاب خودرو قبول نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقـي داخلي و خارجي در کليه امور بازرگاني ، فروش لوازم و قطعات يدکي و ارائه سرويسهاي لازم با ايجــاد تعميرگاههاي مجاز در سراسر کشور و انجام کليه امور بازرگاني اعم از خريد، فروش، واردات و صادرات هر گونه کالا و خدمات.

بطورکلي شرکت شهاب يـار تأمين کننده قطعات و خدمـات پس از فـروش محصـولات شرکت شهاب خودرو شامل قطعات اتوبوسهاي 2612 شهري ديـزلي و گازسوز و 3012  بين شهري و اتوبوس 18 متري يانگ من و ميدل باس و 2111 با مــارک رنو و همچنين قطعات موتورهاي کامينز و شاسي اتوبوسهاي رنو و تــام ميباشد و بعضا نيز تأمين قطعات و خدمات ماشين هاي مخصوص توليد شده تــوسط شرکت شهاب خودرو را عهده دار بوده است .

از آنجائي که شرکت شهاب يار قبلاَ در قالب سازمان خدمات پس از فروش شرکت شهاب خــودرو و تحت ضـوابط آن شـرکت فعاليت مي نمود، تأسيس شرکت شهاب يار موجب گرديد تا کليه ساختمانها شامل انبار، ساختمان اداري و تعميرگاه به همراه تجهيزات و ابزار آلات و اثاثه و مـوجـودي جنسي انبــار مربوطه و نيروي انساني شرکت مزبور، در اختيار شرکت جديد التأسيس قرار گيرد.ه جلس

ه غيبت به صورت متوالي عملا"

معرفي و تجزيه و تحليل وضعيت بازار شرکت :

 

  با عنايت به فروش عمده محصولات شرکت شهاب خودرو به وزارت کشور و شهرداريهــا در خصوص اتوبوسهاي درون  شهري و در نهايت مصرف کنندگان اين محصول که شـرکتـهاي واحـد اتـوبـوسراني دولتي و خصوصي ميباشند و از آنجائيکـه شرکتهاي واحد اتوبوسراني دولتي مزبور خود داراي تعميـرگـاه هـاي مجهز جهت تعمير اين محصولات هستند و از طرفي با عنايت به افــزايش دوران گارانتي محصـولات درون شهري از 000/100 کيلومتر به 000/200 کيلومتر و يکسـال ونيم به دو سـال و نياز جــدي بـه تـأمين قطعات براي اين دوران و دوران وارانتي ايـن شــرکت تأميـن قطعات و انجــام خـدمات اين دوران از اتوبوسهاي تحويلي را عهده دار است . با توجه با انحصاري بودن عمده قطعات شـامـل قطعـات نيروي محرکه، قطعات ساخت کارخانه مادر و تزئينات و بـا توجه با اينکـــه قيمتهاي فروش اين شـــرکت در اکثر موارد رقابتي ميباشد، حدود 70%  بازار قطعــات اصلي در اختيار شرکت ميباشد، که به شرکتهاي مزبور و شبکه نمايندگيهاي شـرکت در داخل و خارج کشـــور و دارندگـان اتوبـوس بصورت مستقيم فروخته ميشود و همچنين با توجه به مذاکرات و پيگيريهاي مستمر شرکت با مديريت شرکت واحد اتوبوسراني تهران عمده  خريدهاي شرکت واحد تهران در رابطه با اتوبوسهاي شهاب از شرکت شهاب يار صورت گرفته است . محدوده جغرافيايي توزيع قطعات و خدمات ارائــه شــده شـــرکت در داخل کشور شامل استانهاي تهران، اصفهان،  قــم، آذربايجان غربي و شرقي ، زنجان ، خـراســان، ايلام، خوزستان، کـرمانشاه ، کرمان و اهواز مي باشـــد .

 

روشهاي فروش قطعات و خدمات شرکت در داخل کشور به شرح زير ميباشد :

 

ـ فروش بطور مستقيم و بصورت نقدي.

ـ فروش بطور مستقيم با تعيين خط اعتباري.

ـ فروش بطور مستقيم بصورت تعيين سقف اماني.

قيمت فروش قطعات خريـداري شده از داخل کشـــور با 10% الي 25% سود تعيين و در خصوص قطعات وارداتي با توجه به ارزش جايگزيني قيمت تعيين گرديده است.

قيمت گذاري فروش قطعات و تعديل قيمت بر اساس آخرين نرخ خريد قطعات بوده ليــــکن تغييرات  نرخ ارز ( نـرخ بـرابري يورو در مقابل ريال) قيمت جـايگزيني قطعات موجود را بعضا" مورد  نوسان قرار مي دهد .

 

 

 

 

شبکه نمايندگي ها و عامليت هاي مجــاز :

 

با عنايت به تأمين نياز مشتريان و جلب رضايت آنان که يکي از ارکان اصلي در تحقق، ثبات و پيشرفت شرکتهاي توليدي و خدماتي محسوب ميگردد و از آنجائيکه شرکت شهاب يار بعنوان ارائه کننده خدمات پس از فروش شرکت شهاب خودرو ميبايستي اين نياز را پاسخ دهد و از طرف ديگر با توجه به تقاضاي بازار داخلي و رقابت جدي توليدکنندگان لازم است به منظور حفظ و ارتقاي جايگاه شرکت شهاب خودرو در بازار نسبت به بهينه کردن شرايط جاري بصورت ريشه اي اقدام عاجل نمود که در اين راستا شبکه نمايندگيهاي مجاز شرکت ميتواند به عنوان بازوهاي قدرتمند شرکت در تحقق و پيشرفت شرکت مادر بطور قطعي اثر بخش باشند. علاوه بر آن براساس سیاستهای کلان شرکت شهاب خودرو در جهت ارائه خدمات مناسب و بهتر به شرکتهای واحد اتوبوسرانی شهری کشور طی طرح اجراء شده در طول ده سال گذشته، با فراخوان کادر فنی شرکتهای مذکور، دوره های تعمیراتی مختلف برگزار و پس از پایان دوره گواهینامه های مربوطه را صادر نموده است  به طوری که هم اکنون در اتوبوسرانیهای فوق الاشاره که این امر به انجام رسیده مستقلاًٌ نسبت به تعمیرات اتوبوسهای خود اقدام می نمایند و قطعات مورد نیاز را نیز مستقیما از شــرکت شهاب یــار تأمین می نمایند و بازخورد این طرح کمترین توقف خــودروها در اتوبوسرانی های بهره بردار بوده که نمونه های گواهینامه های صادر شده به پیوست میباشد.

 

 

شرکت شهاب يار بنا دارد تعداد نمايندگي ها خدمات پس از فروش خود را  به 31 نمايندگي افزايش دهد ، ضمنا" لازم بذکر ميباشد با توجه به نمايندگي هاي فعلي در صورت وجود اتوبوس در خارج از شهرهاي داراي نمايندگي ، اتوبوسراني همان شهر بعنوان نماينده منظور مي گردد و جهت کارهاي گارانتي اکيپ سيار به شهرهاي متقاضي اعزام ميگردد .

 

 با توجه به اينکه نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش در صنعت خودرو به شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران محول گرديده است شرکت مذکور بر اساس دستورالعمل مصوب هر شش ماه يکبار کليه شرکتهاي خدمات پس از فروش و تعميرگاههاي مجاز تحت پوشش را مورد ارزيابي قرار داده که شاخصهاي زير مورد ارزيابي قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

  • وضعيت نظام مديريتي شرکت
  • وضعيت تعميرگاههاي مجاز
  • سنجش رضايتمندي مشتريان ( لازم بذکراست شرکت با توجه به رضايتمندي مشتريان خود داراي چندين لوح متعدد از شرکتهاي اتوبوسراني و اجلاس مختلف ميباشد ، بعنوان مثال به آخرين لوح رضايتمندي مشتري در مورخ 11/02/93 اشاره نمود که اسناد آن پيوست ميباشد .
  • بررسي شاخصهاي عملکردي شرکت براساس نظرسنجي ازمشتريان
  • کارائي نمايندگيها
  • رضايت نمايندگي هاي مجاز از شرکت عرضه کننده خودرو (DSI)

 

سياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انساني:

 

شـرکت با تــوجــه بـه شــروع فعـاليت اقدام بـه تهيه و تدوين نمودار ساختار سازماني با عنايت به اهداف شرکت نموده که در اين راستا با جذب نيروي جوان با مدرک تحصيلي دانشگاهي در بخشهاي فنــي، مــالــي، بــرنــامه ريـزي، کنتـرل قطعات و بــازرگـاني و انجام آموز حين خــدمت بستــر منـاسب بــه منظور دستـرسـي بـه اهـداف شـرکت را فراهم نموده است. برنامه شـرکت در زمينه نيـروي انسـانـي عبـارت است از کـاهش تـدريجـي نيـروهــاي بـا سنيـن بــالا بمنظور ايجاد اشتغال و ارتقاء کارکنـان تـازه نفس با تحصيلات دانشگاهي و تأمين نيروي متخصص با توجه به توسعه فعاليت شرکت ميباشد.

 

2-2) تعـــداد کارکنان و تــرکيب آنـها بر حسب حوزه فعاليت و نوع استخدام در سال93 بشرح جدول پيوست ميباشــد.

 

فعاليتهاي آموزشي شرکت :

 

به منظور افزايش توان شرکت در ارائه خدمات مناسب و به روز و افزايش بهره وري  کارکنــان و انتقال آموزشهاي موردلزوم به شرکتهاي واحد اتوبوسراني و نمايندگيهاي مجاز و همچنين آموزش مصرف کنندگان نهائي خودروهاي توليدي شرکت شهاب خودرو با هــدف کــاهش خســارات به قطعات خودروهاي توليدي در دوره گارانتي و افزايش عمر اتوبوسهاي توليدي شرکت شهاب خودرو و انتقال دانش مزبور به جهت بومي نمودن آن، اقداماتي انجام شده است.


طرحهاي بهبود کيفيت نيروي انساني بشرح زير ميباشـد :

 

-         تهيه و تدوين آئين نامه هاي اجرائي به منظور تسهيل در امور و ايجاد نظم و انضباط.

-          جذب نيروي جوان با توجه به چارت سازماني با مــدرک تحصيلي حداقل  ديپلم جهت امور فني و پشتيباني و کاهش نيروهاي با سنين بالا.

-         ايجاد سيستم نظام پيشنهادات.

 

 

ساير اقدامات در جهت توسعه منابع انساني :

 

با عنايت به اينکه شرکت شهاب يار بـه منظور هماهنگي و همساني در خصوص توسعه منابع انساني از شرکت شهاب خودرو تبعيت مينمايد، لذا در قالب طرحها و اقدامات شرکت شهاب خودرو اين شرکت نيز از اقدامات انجام شده در خصوص ايمني و بهداشت ، بازنشستگي ، بيمه هاي عمر, حوادث و درمان جهت کارکنان خود بهره جسته.

 

فعاليتهاي تدارکاتــي:

 

تأمين و تدارک شرکت در سال مورد گزارش از خارج و داخل کشور به شرح زير بوده است :

1-4) خريد خارجي:

تأمين قطعات خارجي به نحوه زير انجام ميشود:

 

1-1-4 ) خريدهاي خارجي مستقيم :

انجام تمامي مراحل خريد خارجي از جمله مذاکرات اوليه تا مرحله نهائي با فروشنده و اخذ پروفرما توسط شرکت شهـــاب يار و ارجــاع آن به شرکت شهاب خـودرو جهت گشايش اعتبار اسنادي ميباشد و معمولا اين اقلام از خريد, بطور مستقيــم از شـرکت رنو فرانسه بوده و شامل : توليدات شرکت رنو و يا منابع تامين قطعات شرکت مزبــور ميباشد. ضمنا" بـه مـوازات واردات در پـوشش شرکت شهاب خودرو واردات نيز توسط شرکت بصورت مستقيم نيز انجام گرفته است.

 

 

 

2-1-4 ) خريد اقلام وارداتي از داخل کشور :

اين نوع خريد مربوط به قطعات اصلي شرکت رنو ويا قطعات مشابه قـابل مصرف با قيمتهاي بسيار مناسب و کيفيت قابل قبول ميباشد که توسط وارد کنندگـان داخلــي ارائه ميگردد، که عليرغم وجود امکان تهيه اين قطعات توسط شرکت از سازندگـان اصلي، ليکن با توجه به تيراژ پائين تقاضا و مصرف و عدم تمايل سازندگان مزبور بـه  فروش محدود قطعه ايـن روش اعمـال ميگــردد .

 

 2- 4 ) خريد قطعات داخلــي :

   ـ عمده خريدهاي قطعات داخلي که مورد مصرف در محصولات شرکت شهاب خودرو

            ميباشد به شرح زير تامين ميگــردد :

1-2-4 )خريد مستقيـم از شـرکت شــهاب خودرو و يا از منابع تـأمين قطعـــات شرکت شهاب خودرو با توجه به قراردادهاي شـرکت مزبور که قطعات به صورت استاندارد در محصولات شهاب خودرو مصرف ميگردد.

2-2-4 )خريد قطعات داخلي که مصرف عمومي داشته ودر بازار موجـود ميباشـد,از قبيل لوله، شيلنگ آب، پيچ و ... و يا اقلامي که شرکت شهاب خودرو نيــزدر آينده نزديک  اقدام به ساخت يا وارد نمودن آن نخــواهد کـــرد از قبيل قطعات موتوري، لوازم شاسي و ..... که مصــرف يدکــي فـــراوان داشته شرکت شهاب يار مستقيما" اين اقلام را تأمين مينمايد.

  3-2-4 )اقلام عمده خريدهاي خارجي شرکت و منابع تأمين کننده اصلي آنهـا بشرح ذيل ميباشد.

  

اقلام تدارکاتي

نام شرکت فروشنده

کشـــور

قطعات موتور اتوبوسهاي 2612، 3012، 1911              

شرکت رنو            

فرانسه

قطعات اتوبوس گازسوز      

شرکت رنو                            

فرانسه

قطعات گيربکس

شرکت فويت و ZFآلمان     

آلمان

قطعات شاسي و تعليقات                                              

شرکت رنو                           

فرانسه

توربوشارژ

شرکت رنو

فرانسه

قطعات موتور و بدنه اتوبوس 18 متري                      

شرکت يانگ من-MAN             

چين ، ترکيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات مربوط به بهينه سازي سيستم ها:

 

        شـرکت شهاب يار به جهت بهينه سازي سيستم هاي مالي خود علاوه بر استفاده از پنج نرم افزار بصورت يکپارچه خريداري شده از شرکت همکاران سيستم بشرح زير :

 

-         سيستم حسابداري عمومــي

-         سيستم انبار و حسابداري انبار

-         سيستم حقوق و دستمـزد

-         سيستم فــروش

-         سيستم تدارکات

-         سيستم خزانه داري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر مرکزی

 تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج ، پلاک201 

کد پستی : 1399735711   صندوق پستی : 13785،531 

تلفن : 3- 44504750 21 98+  فکس : 44504746 21 98 +ا

Email: [email protected] 

   

 

 

 

شرکت شهاب یار ، دفتر مرکزی خدمات پس از فروش محصولات شهاب خودرو

تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت شهاب خودرو

کدپستی : 1399735711  ،  صندوق پستی :13185،531

تلفن : 44531298 21 98+  فکس : 44536455 21 98+ا 

Email: [email protected]